Yusuf Yıldırım’ın Eserleri

YUSUF YILDIRIM’IN  ESERLERİ

Arkadaşlar,

Hazırladığım kitapları okutur ve görüşlerinizi bildirirseniz sevineceğim. Teşekkür ederim.

Öğretim Görevlisi (M.Ü. Atatürk Eğ.Fak. Türkçe Öğr. Böl.) Yusuf YILDIRIM, yusufyildirimcan@hotmail.com

 

11. Tevfik Fikret Eğitimciliği ve Şermin, 2002, 184 sayfa. İstanbul-Toker Yayınları

Tevfik Fikret’in yaşadığı dönem, 19. yüzyıl Türk edebiyatı ana hatlarıyla tanıtıldı. Fikret’in hayatı, şiirinin dergilere göre dönemleri ve temleri örneklerle belirtildi. Eğitimciliği bölümünde Tanzimat sonrasındaki eğitimle ilgilenenler ve örnekler sıralandı. Öğretmen, yönetici ve şairlikteki eğiticiliği anlatıldı. Şermin’deki şiirlerin eğitim özellikleri incelendi. Dünya görüşü, şiiri, Şermin eseri görüşler, eleştiriler bölümünde ele alındı. Hep Kardeşiz, Küçük Asker ve Aydın Zelzeledeganı İçin şiirlerini ilk defa bu kitapta yayınladım. Rübab-ı Şikeste’den 22, Haluk’un Defteri’nden 8 ve Şermin’deki 30+1 şiir altlarında bilinmeyen kelimelerin karşılıklarıyla yayınlandı. İlk çocuk şiirleri tam ve yanlışsız yayımlandı.  

 

 

22. Orhan Veli Kanık ve Garipçiler, 2004, 224 sayfa. İstanbul-Toker Yayınları

Cumhuriyet dönemi şiir toplulukları örneklerle tanıtıldı. Garip Hareketinin doğuşu, ilkeleri, ana duyguları ve dağılışı incelendi. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat sırasıyla hayatı, şiir görüşü ve dönemleri, bütün eserlerinin tek tek tanıtımı,  şiir ve düzyazı örnekleri, görüşler ve değerlendirmeler bölümlerliyle ayrı ayrı araştırılıp yazıldı. Üçü birden bütün yönleri ve eserleriyle ilk kez bu incelemede ele alındı. Sonuna da 123 eserlik kaynakça eklendi.  

 

 

33. Samipaşazade Sezai ve Sergüzeşt, 2004, 176 sayfa. İstanbul-Toker Yayınları

Tanzimat romanının konularını, kişilerini ve teknik özelliklerini belirtildi.. S. Sezai’nin hayatını, yazarlığını, eserlerini tanıttıktan sonra anı, mektup, gezi, öyküler ve tiyatrosundan örnekleri günümüzün diline aktardım. Sergüzeşt romanının tam metnini de kolay okunacak biçime  getirdim. Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerinin okumasını istediği Sergüzeşt’teki kadın hakları sorunu günümüzde de devam etmektedir. Eserde evrensel ve güncel bir konu işlenir.  

 

 

44. 100 Temel Eser Kılavuzu(Ortaöğretim), 2004, 528 sayfa. İstanbul-Toker Yayınları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerine önerdiği yüz eser tek tek türlere göre gruplandırıldı: Düşünce Eserleri (17), Türk Şiiri (15), Türk Hikâyesi (11), Türk Romanı (30),  Dünya Edebiyatı (27). Her eser, tanıtım, ana olay, özet, örnek metin, yazar, kaynakça bölümlerinde incelendi Türlere ve ülkelere göre düzenlendiği için daha kullanışlıdır. Amacım öğretmen ve öğrencilere kitapları tanıtarak seçme kolaylığı sağlamaktır.

 

 

55. Ahmet Rasim ve Şehir (İstanbul) Mektupları, 2005, 176 s. İstanbul-Toker Yayınları

Halkçı, popüler edebiyat anlayışının yazar ve eserlerinden sonra Ahmet Rasim’in hayatı, yazarlığı ve eserleri tanıtıldı. Fıkra, anı, gezi, edebiyat inceleme türlerine ait örnek metinlerle seçki hazırlandı.. Şehir Mektupları’ndan seçilen 34 yazı günümüzün diline aktarıldı.. Böylece lise öğrencisi sözlüksüz metinleri anlayabilecek, yazıları okuyabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın lise öğrencilerinin okumasını önerdiği bir eser olan Şehir Mektupları’nda Ahmet Rasim, İstanbul’u yaşayışı, kültürü, eğlenceleri ve Beyoğlu, Göksu, Kadıköy gibi semtleriyle birlikte anlatır, canlandırır. Akıcı dili ve yazdıkları belge sayılır.

 

 

66. İlköğretim için Yüz Temel Eser Seçkisi,  2005,  400 s. İstanbul-Toker Yayınları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim öğrencilerinin okumasını zorunlu saydığı yüz eser tek tek türlere göre gruplandırıldı: Masal- Dünya (5), Türk (11); Türk Şiiri (14); Anı, Efsane, Düşünce, Dil (15); Türk Tiyatrosu (4); Hikâye- Dünya (3), Türk (5); Roman- Dünya (21), Türk (21).  Her kitap, tanıtım, ana olay, özet, örnek metin, yazar bölümlerinde incelendi.  4-5 sınıf düzeyindekilerden başlayarak düzenlendiği için kullanışlıdır. Amacım öğretmen ve öğrencilere kitapları tanıtarak seçme kolaylığı sağlamaktır.

 

Satış, sipariş: Toker Yayınları Ankara Caddesi, 46/2  Eminönü-İSTANBUL

Tel. faks: 0.212. 522 33 09

(7901)