TÜRK DİLİ II BAHAR YARI YILI

 TÜRK DİLİ ANLATIM TÜRLERİ, Yusuf Yıldırım

Türk Dili konularının kısa, kolay anlaşılır biçimde anlatıldığı bir ders kitabıdır.

Üniteli, örnekli ve metinlidir.

Her bölümün sonunda test soruları vardır.

Der Yayınları, 2010,  Sahaflar Çarşısı, Tel: (0212) 527 01 65

 

 

TÜRK DİLİ II BAHAR YARI YILI KONULARI

10.Bölüm: Kelime Grupları s. 165-174

11.Bölüm: Cümlenin Öğeleri, Çeşitleri, Çözümlemeleri s. 175-190

12.Bölüm: Anlam Bilgisi s.191-206

13.Bölüm: Yazılı Anlatım Türleri / Edebiyat Türleri / Genel Yazı Türleri s.207-282

14.Bölüm: Anlatım Bozuklukları s.283-294

15.Bölüm: Sözlü Anlatım Türleri s.295-324

(4699)