Türk Hikayesi

Ortaöğretim 100 Temel Eser - Türk Hikayesi

Dede Korkut Hikayeleri

TANITIM: 14. yüzyılda Kuzey Anadolu’da yazıya aktarılan kahramanlık hikâyelerinin duygulu ve konuşmalı bölümleri manzum anlatmalı bölümler ise düzyazıdır. Destan izleri taşıyan eserde Türklerin İslamlık...

Nasrettin Hoca Fıkraları’ndan Seçmeler

TANITIM: Nasrettin Hoca, rivayete göre, Sivrihisar'da doğ­muş, Akşehir'de ölmüş. Prof. Fuat Köprülü'nün tetkik­lerine bakılırsa, XIII. yüzyılda, Selçukiler zamanında yaşamış. Başkaları Timur'la çağdaş olduklarını söylü­yorlar....

Kerem ile Aslı

TANITIM: Halk hikâyesi örneği. Beden aşkı yerine gerçek aşkı işler. Halkın arasında söyenegelir. METİN: Halep şehrinde Anka adlı zengin bir bey vardı. Bey’in tek üzüntüsü çocuğunun...

Ömer Seyfettin, Hikayelerden Seçmeler

TANITIM: Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşan hikâye türünün edebiyatımızdaki başarılı örneklerini yazan Ömer Seyfettin, tarihsel kişi ve olayları anlattığı gibi sosyal hayata da...

Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar

TANITIM: 1912’den sonra Macaristan’da Budapeşte Başkonsolosluğu görevindeyken Türkçe eserleri Macarca’ya çevirip bastırır, konferanslarla tanıtımızı yapar. Çağlayanlar adlı milli düşünce ve duyguları işlediği hikâyelerini yazar:Üzümcü,...