Kutadgu Bilig’den Seçmeler

0
649

TANITIM: Siyasetnâme (devlet yönetme kitabı) örneği olan Kutadgu Bilig “Mutlu olma bilgisi” demektir. Yusuf Has Hâcib’in 1070’de yazdığı mesnevi biçimindeki eser 6645 beyittir.  İnsana her iki dünyada, tam anlamıyla kutlu olmak için gerekli olan yolu göstermek amacıyla yazılmıştır. Şairi düşünürlerin niteliklerini de taşır. Bu eseri ile insan hayatının anlamını çözümleyen ve onun toplum, devlet içindeki görevlerini belirleyen bir hayat felsefesi sistemi kurar. Kuru bir öğütçü değildir.

Dört sembolik şahıs birbiriyle konuşarak insan hayatının toplumdaki anlamını çözümlemeye çalışırlar: 1.Gün Doğdu – doğru kanun, 2. Ay toldı – devlet,ikbal; 3. Ögdülmiş  – akıl; 4. Odgurmış – hayatın sonu, akıbet.  İdeal devletin özellikleri belirtilir. Hükümdar, vezir ve komutan gibi devlet yöneticilerinin taşıması gereken nitelikler belirtilir.

METİN:

kitab atı urdum kutadgu bilig

kutadsu okıglıka tutsu elig

sözüm sözledim men bitidim bitig

sunup iki ajunnı tutsa kutun

kutadmış bolur bu sözüm çın bütün

Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Sözümü söyledim ve eserimi yazdım; elini uzatan iki dünyayı kut tutarsa o kutlu olmuş  olur; sözüm doğrudur, inan.

KAYNAKÇA: 1. Reşid Rahmeti ARAT, Kutadgu Bilig, I Metin, TDK.Ankara 1979, 656 s. 2. Pof.Dr. İbrahim KAFESOĞLU, Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, Kültür Bakanlığı, 1980. 3. Yaşar Çağbayır, Kutadgu Bilig, Diyanet Vakfı, 2003. 4. Numan KÜLEKÇİ, Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig,Toker 199..

(7748)