Türk Şiiri

Ortaöğretim 100 Temel Eser - Türk Şiiri

Kutadgu Bilig’den Seçmeler

TANITIM: Siyasetnâme (devlet yönetme kitabı) örneği olan Kutadgu Bilig “Mutlu olma bilgisi” demektir. Yusuf Has Hâcib’in 1070’de yazdığı mesnevi biçimindeki eser 6645 beyittir.  İnsana...

Mevlana, Mesnevi’den Seçmeler

TANITIM: Altı ciltlik Mesnevi öykülerlerle dini öğütler verilen bir eserdir. Farsça yazılan Mesnevi’yi günümüz diline Abdülbaki Gölpınarlı, Şefik Can tam metin olarak aktardılar. METİN: MESNEVİ'NİN İLK...

Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler

TANITIM: Gerçek aşkı arayan Yunus Anadolu köylüsünün örneğidir. Dili ile arınmışlığı söyleyen, özleyen ozan kendisini bu dünyada konuk sayar. Allah aşkı, ölüm, gurbet, ilim,...

Divan Şiirinden Seçmeler

TANITIM: 10. yüzyıldan sonra Müslümanlığı benimseyen Türkler, İran edebiyatını örnek alarak aruz vezni beyit nazım birimiyle gazeller, mesneviler yazdılar. Böyleve dilde, biçimde ve içerikte...

Halk Şiirinden Seçmeler

TANITIM: Sözlü edebiyat halkın yaşayışıyla ilgili söylediklerini kapsar. Halkın ortak yaratımıdır. Halk edebiyatımız, şiirimiz içeriğine ve şairine göre; dinsel konulular Tasavvuf ve Tekke; şairi...