Düşünce Eserleri

Ortaöğretim 100 Temel Eser - Düşünce Eserleri

Naki Tezel, Türk Masalları I II

TANITIM: Masal, iyiliği öğütlemek, merak uyandırmak amaçlarıyla anlatılan sözlü edebiyat türüdür. Olağanüstü, büyüye, sihre dayalı kişiler, olaylar bulunur. Küçük çocuklara başarılı olmaları ve onların...

Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev

TANITIM: Kitabı, 1967, 1970, 5.bs. 1979. Atlas Kitabevi basar., Dr. Mehmet Kalpaklı ile Gülbün Türkgeldi’nin 1996’da hazırladığı Mor Salkımlı Ev, Özgür Yayınları Bütün Eserleri...

Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam

TANITIM: Aydemir, Müfide Ferid Tek’in  Türkçü idealleri gençlere aşılamak için yazdığı romanıdır. Şevket Süreyya soyadı olarak bu roman kahramanının adını seçer. Arayış 20. yüzyıl...

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nden Seçmeler

TANITIM: Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu, Kuzey Afrika… Osmanlı devletinin 17. yüz yılda ilgili olduğu bu geniş coğrafyayı işleyen ana kaynak eserlerden Evliya Seyahatnamesi günümüzde...

Reşat Nuri Güntekin, Anadolu Notları, I, II

TANITIM: Eğitim müfettişi göreviyle Anadolu’yu dolaşan Reşat Nuri, gözlemlerini, izlenimlerini, notlarını tasvir ederek öyküleştirerek yazar. 1935-1945 yıllarına ait yazıların en güzel yanı dili. Bugün...