Dünya Edebiyatı

Ortaöğretim 100 Temel Eser - Dünya Edebiyatı

Eflatun, Devlet

EFLATUN DEVLET Eflatun Devlet, Ütopya, olması düşünülen düzen. Tanıtım: İdeal devleti diyaloglarla yazar. Devlet düzeni üzerinde durur. İnsan ruhunun istek, irade ve akıl diye üç bölümü...

Beydaba, Kelile ve Dimne

İKİ ORTAK İki ortak tüccar vardı. Birisi çok cin fikirli, şeytan gibi olduğundan,  ismine Tîzhûş (uyanık )derler ve diğeri ise içi temiz ve halim  selim...

Sadi, Gülistan

Tanıtım ve Özet: Manzum ve mensur karışık bir öğüt eseridir. Bir başlangıç ile birlikte sekiz bölümdür. Bölümlerin adları:  Hükümdarların tabiatı, Dervişlerin ahlakı, Kanaatin fazileti   Susmanın faydaları Aşk ve...

Cervantes, Don Kişot

Başlıca karakterler: I. Kitap Don Quixote : (Alonso Quijano'nun ki bu soy adı muhtelif şekillerde telâffuz edilir takma adı) Romanın kahramanıdır; kendisinin, seyyar silahşörlerin sonuncusu...

Victor Hugo, Sefiller

Başlıca karakterler: Jean Valjean : Romanın kahramanı, ilkin basit, çalışkan bir köylü; sonraları bir mahkûm olarak hayata küskünlük duyar ümitsizlik içindedir; Piskopos Myriel ve...