Hikaye

Ipsum lorem Vestibulum Nam lacinia Curabitur euismod eu urna neque nibh. Donec elit Integer malesuada eros dolor Suspendisse id ornare tincidunt Morbi. Nisl libero ac fermentum vel sed laoreet justo tempus magna.

Anton Çehov, Hikayeler

TANITIM: Fransız olay öykücülüğünün yaygın olduğu 19. yüzyılın sonunda oluşu, akışı temel alır. Modern, kesit öyküsüne örnekler verir. Zamanın akışı ve kişilerin iç dünyasını,...

Dede Korkut Hikayeleri

  TANITIM: Türk destanı kalıntısı, uzantısı sayılan hikayelerde Müslüman Oğuzlarla Hristiyanların, Oğuz boylarının birbirleriyle ve kahramanların olağanüstü yaratıklarla  mücadeleleri anlatılır. Şiir ile düzyazı karışıktır. 15....

Mevlana’nın Mesnevi’sinden Seçme Hikayeler

Altı ciltlik Mesnevi öykülerlerle dini öğütler verilen bir eserdir. Farsça yazılan Mesnevi’yi günümüz diline Abdülbaki Gölpınarlı, Şefik Can tam metin olarak aktardılar. Mehmet Önder,...

Reşat Nuri GÜNTEKİN, Tanrı Misafiri

           Hasta Çoçuk: İki yaşından beri hastaydı. Karnı korkunç bir surette şiş­miş, kollan, başı iskelet gibi kurumuştuAilesi son derece fakirdi. Evde ondan başka dört...

Sait FaiK ABASIYANIK, Hikayelerden Seçmeler

  İstanbul’da ve Adalar’da gördüğü, tanıştığı, konuştuğu çocukları öykülerinde anlatır. Francala mı Ekmek mi, Plajdaki Ayna, Stelyanos Hrisopulas Gemisi’nde kimsesiz çocukları; Kriz, Bin Dört Yüz...