Türkçe’de Deyimler

0
455

Abayı yakmak,

Açık kapı bırakmak,

Ağzına bakmak,

Aklını peynir ekmekle yemek,
Alt etmek,

Altın bilezik

Ana kuzusu

Ateşle oynamak,

Ayak diremek

Ayaklı kütüphane,

Baltayı taşa vurmak

Baş başa vermek,

Bayrakları açmak,

Bin pişman olmak

Bir pire için yorgan yakmak,

Boğaz tokluğuna,

Büyümüş de küçülmüş

Can ciğer olmak,

Ciğeri sızlamak,

Çalım satmak,

Çenesi kuvvetli,

Çiğ yemedim ki karnım ağrısın

Damarına basmak,

Denizde kum onda para,

Dilinde tüy bitmek,

Düğün bayram etmek,

Ekmeğini kazanmak,

El bebek gül bebek,

El kapısı,

Ezilip büzülmek,

Feleğin sillesini yemek,

Foyası meydana çıkmak,

Gece gündüz dememek,

Gel keyfim gel,

Gönül almak,

Göze göz dişe diş

Gündüz gözüyle.

Habbeyi kubbe yapmak.

Har vurup harman savurmak.

Havanda su dövmek.

Hiçe saymak.

İç açmak.

İki yakası bir araya gelmemek.

İnsan evlâdı.

İş bilmek.

İyi gün dostu.

Kafa kafaya vermek.

Kaldırım mühendisi.

Kanlı canlı.

Karın ağrısı.

Kel başa şimşir tarak.

Kesenin ağzını açmak.

Kıssadan hisse.

Kök sürmek.

Kuş uykusu.

Küpünü doldurmak.

Laf atmak.

Leyleği havada görmek.

Malın gözü.

Meydana çıkmak.

Mürekkep yalamış.

Nabzını yoklamak.

Nohut oda, bakla sofa.

Numara yapmak.

Ocağına darı ekmek.

Oklava yutmuş gibi durmak.

Omuz omuza.

Oyuna gelmek.

Ölçüyü kaçırmak.

Öne düşmek.

Özrü kabahatından büyük.

Pabuç pahalı.

Para ile değil sıra ile.

Paraya tapmak.

Parmak basmak.

Pusulayı şaşırmak.

Renkten renge girmek.

Sabır taşı.

Sağlık olsun.

Saman altından su yürütmek.

Ser verip sır vermemek.

Sır küpü.

Sokok süpürgesi.

Sözü geçmek.

Sudan ucuz.

Suyunun suyu.

Süt dökmüş kedi gibi.

Şeşi beş görmek.

Şeytan kulagına kurşun.

Şifayı bulmak.

Tadı tuzu yok.

Taş atmak.

Temize çıkmak.

Tepeden tırnağa.

Tereciye tere satmak.

Turşusunu kurmak.

Tuz ekmek hakkı.

Ucuz kurtulmak.

Uzun hikâye.

Uzun sözün kısası.

Üç aşağı beş yukarı.

Üstüne düşmek.

Üstüne titremek.

Vaktini öldürmek.

Vur patlasın çal oynasın.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak.

Yalın ayak baş kabak.

Yan gözle bakmak.

Yeri yurdu bellisiz.

Yılan hikayesi.

Yumuşak yüzlü.

Yüz göz olmak.

Yüz yüze gelmek.

Zülfü yâre dokunmak.

(Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler, TDK. Yayınları, Ankara 1965, 544 s.)

(3961)